KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Triết lý đào tạo ngành Quản lý đô thị

Ngày đăng: 24/06/2020 11:18 | Xem: 74
   Việt Nam đang trên con đường đô thị hóa nhanh, trung bình mỗi tháng có khoảng 1,23 đô thị ra đời. Năm 1990, số đô thị Việt Nam là 500; năm 2005 là 700; năm 2015 là 871 và dự báo đến 2025 khoảng gần 1.000 đô thị. Như vậy, trong vòng 25 năm Việt Nam có thêm 371 đô thị. Các đô thị mở rộng gấp 1,5 lần so với hiện nay. Để có được các đô thị phát triển mạnh mẽ và bền vững phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực. Điều này chứng tỏ nhu cầu nguồn nhân lực ngành Quản lý đô thị trong tương lai là rất lớn. Điều này cũng có nghĩa việc nghiên cứu, học về đô thị và quản lý đô thị là rất lớn. Vì vậy ngành này có vị thế rất quan trọng đối với Việt Nam hiện nay và sau này.

   Nằm ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương đang trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị khá nhanh. Từ một tỉnh ”Tam nông” (nông nghiệp, nông dân, và nông thôn); sau khi tách ra từ tỉnh Sông Bé (1997); đến nay Bình Dương đang chuyển nhanh sang xã hội đô thị (nông nghiệp sang phi nông nghiệp; người nông dân sang thị dân; xã hội nông thôn sang xã hội đô thị). Bình Dương hiện có 3 thành phố trực thuộc tỉnh (TP. Thủ Dầu Một (loại I), TP. Dĩ An, TP. Thuận An (loại III) (1/2/2020); 2 thị xã (Bến Cát, Tân Uyên) cùng 4 huyện (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Dầu Tiếng). [9 đơn vị hành chính]. Năm 2019, Bình Dương có 10 đô thị: đô thị Thủ Dầu Một (loại I năm 2017); Thuận An và Dĩ An (loại III năm 2017); Bến Cát và Tân Uyên (loại III năm 2018), Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng), Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo), Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), Tân Thành, Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) đạt đô thị loại V. Theo dõi số liệu về mức tăng trưởng kinh tế của Bình Dương từ lúc tái lập tỉnh đến nay (1997-2015) sẽ cho thấy kinh tế của Bình Dương tăng trưởng ở mức cao và khá toàn diện. Bình quân khoảng 13,4%/năm, vượt rất xa so với mức bình quân của cả nước và là một trong số ít địa phương dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội, duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định. Tăng trưởng kinh tế nhanh và đều đặn là động lực quan trọng để đô thị Bình Dương phát triển.

   Dự kiến nhu cầu nhân lực cho ngành đào tạo riêng địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 cần trên 700 người, trong đó: quản lý nhà nước khoảng 160 người (các sở ngành cấp tỉnh: 30 người, 10 quận - huyện: 30 người, 100 phường – xã: 100 người); khối sư phạm 300 người và khối doanh nghiệp khoảng 240 người; riêng với ngành Quốc tế học, kết quả khảo sát bước đầu riêng ở một số đơn vị sử dụng lao động tại tỉnh Bình Dương cho thấy nhu cầu đến năm 2025 khoảng 200 người. Chính vì vậy, việc phát triển đào tạo ngành Quản lý đô thị tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của tỉnh và vùng về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về Quản lý đô thị.

   Xuất phát phân tích những nhu cầu trên, trường Đại học Thủ Dầu Một mở ngành đào tạo Quản lý đô thị tại trường Đại học Thủ Dầu là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của Tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Quản lý đô thị.

   Hiện nay, Đại học Thủ Dầu Một có: 20 giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo, đảm nhận trên 70% môn học thuộc chương trình đào tạo; trên 100 đầu sách giáo trình và hơn 200 đầu sách chuyên khảo ngành; 50 phòng học với 2.550 chỗ ngồi; 14 giảng đường với 1.680 chỗ ngồi; 02 hội trường với 750 chỗ ngồi; 05 phòng hội thảo với 200 chỗ ngồi. Tổng số diện tích Trường hiện có: 67.535,6 m2; diện tích phục vụ học tập 29.1107,8 m2; diện tích hội trường phòng học 17.724,1 m2; 05 phòng máy tính với 222 máy, 8 phòng thực hành – thí nghiệm trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm - thực hành cơ bản đến nâng cao đảm bảo chất lượng dạy và học. Trong 3 đến 5 năm đầu, Nhà trường dự tính tuyển 50 đến 100 sinh viên ngành Quản lý đô thị mỗi năm.

   Chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho chúng tôi được xây dựng theo quy định của Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 09 năm 2017.