KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Ngành Gỗ tính toán nhân sự và công nghệ cho sản xuất thời 4.0

Là một trong những ngành sản xuất, xuất khẩu mũi nhọn của Đồng Nai và cả nước, ngành Gỗ đang có cơ hội để chiếm lĩnh thị trường thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do. Để khai thác tốt thị trường, vấn đề đặt ra cho ngành Gỗ là nâng cao năng lực sản xuất dựa trên đổi mới công nghệ và chuẩn bị nhân lực chất lượng vận hành tốt công nghệ ấy.

Vị trí việc làm của Kỹ sư ngành Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản)

Công việc và mức lương của Kỹ sư ngành Kỹ nghệ gỗ sẽ được mô tả cụ thể theo chức danh của nhà tuyển dụng để các bạn theo học ngành này không phải băn khoăn khi không biết ra trường làm gì? ở đâu?

Ngành gỗ đang thiếu trầm trọng lao động có trình độ cao

Dự báo đến năm 2020, ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu cần khoảng 64.000 người có trình độ đại

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN