KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 31

Ngày đăng: 31/07/2017 09:45 | Xem: 629
            LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 31/7/2017
       
Thứ ba, ngày 01/8/2017
8 giờ 00  Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Trường - Chương trình khảo sát chính thức (cả ngày, từ ngày 01/8 – 05/8/2017)  - Hội đồng tự đánh giá; Các nhóm chuyên trách; Ban Điều hành đánh giá ngoài; Cán bộ hỗ trợ (có mặt tại Trường trong suốt thời gian Đoàn đánh giá ngoài làm việc) Phòng họp 4
13 giờ 00 Đoàn đánh giá ngoài tham quan cơ sở vật chất tại các đơn vị  -Toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa Phòng thí nghiệm, vp khoa, phòng giảng viên
Thứ tư, ngày 02/8/2017
7 giờ 30  Dự Khai mạc chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài  - Trưởng khoa
 - Các phó trưởng khoa
 - Trưởng, phó bộ môn
Hội trường 2
9 giờ 00  Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn cán bộ, giảng viên theo chương trình (Ngày 02/8 và 03/8/2017)  - Cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách phỏng vấn  Phòng họp 1, 2, 3 (phòng E2.101, E2.102 và E2.103)
Thứ bảy, ngày 05/8/2017
9 giờ 00 Hiệu trưởng dự Bế mạc chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài  - Trưởng khoa Phòng họp 
                                                           (Lịch này thay thư mời)                            
                                                                                        Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính

 
 
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương