KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2017 11:37 | Xem: 678
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 21/8/2017
8 giờ 00
(cả ngày)
 Trưởng khoa tham dự Hội thảo” Hướng dẫn thực hành về khảo sát, sửa chữa và gia cường” Cùng dự:
- Phó trưởng BM Kết cấu công trình: Ths. Trần Đăng Bảo
- Phó trưởng BM Quản lý xây dựng: Ths. Phạm Thành An
Trường Đại học Kiến trúc Tp HCM, 196 Pasteur, p6, Q3, TpHCM
Thứ ba, ngày 22/8/2017
8 giờ 00
(cả ngày)
 Trưởng khoa tham dự Hội thảo” Bê tông sử dụng nước biển và giải pháp thay thế cát tự nhiên trong xây dựng” Cùng dự:
- Phó trưởng khoa: Ths. Phan Thành Nhân
- Phó trưởng BM Kết cấu công trình: Ths. Trần Đăng Bảo
- Phó trưởng BM Quản lý xây dựng: Ths. Phạm Thành An
Trường Đại học Kiến trúc Tp HCM, 196 Pasteur, p6, Q3, TpHCM
Thứ tư, ngày 23/8/2017
  Tổ chức nhận hồ sơ nhập học và đón tân sinh viên hệ chính quy năm I (từ 23/8 – 25/8/2017) -Trợ lý: Trương Thị Lan Hương
- Cố vấn học tập các lớp khóa D17
phòng C1.103
Thứ năm, ngày 24/8/2017
       
Thứ sáu, ngày 25/8/2017
8 giờ 30 Trưởng khoa chủ trì họp với bộ môn Kiến trúc - Các phó trưởng khoa
- Toàn thể giảng viên thuộc bộ môn Kiến trúc- -Trợ lý: Trương Thị Lan Hương
 Phòng giảng viên
10 giờ 00 Trưởng khoa chủ trì họp với bộ môn Qui hoạch - Các phó trưởng khoa
- Toàn thể giảng viên thuộc bộ môn Qui hoạch
 - Trợ lý: Trương Thị Lan Hương
 Phòng giảng viên
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
 
 

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương