KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 26/08/2017 21:07 | Xem: 564
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 28/8/2017
7 giờ 30
 
 Trưởng khoa tham dự tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu theo AUN-QA” (Chương trình tập huấn từ ngày 28/8 – 30/8/2017) Cùng dự:
- Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Thúy Nga
- Các Trưởng, Phó bộ môn
- Ths. Phạm Việt Quang
- Hội trường 2  (sáng ngày 28/8);
- Phòng F3.101 (chiều ngày 28/8 và cả ngày 29/8-30/8)
Thứ ba, ngày 29/8/2017
       
Thứ tư, ngày 30/8/2017
       
Thứ năm, ngày 31/8/2017
13 giờ 00 Tha dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022 Ths. Lê Thành Trung; Ths. Phan Thành Nhân; Ths. Phạm Minh Sơn; Ths. Trần Đăng Bảo; Ths. Nguyễn Hải Linh; Ths. Lê Thị Thanh Loan; Ks. Nguyễn Thị Hằng; Ths. Trần Thị Vinh.  
Thứ sáu, ngày 01/9/2017
       
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
 
 

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương