KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 48

Ngày đăng: 28/11/2017 10:26 | Xem: 550
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 48 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 27/11/2017
13:00  Hội thảo doanh nghiệp “Các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương” -         Trưởng khoa Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
Thứ ba, ngày 28/11/2017
08:00 Tọa đàm chuyên gia “Vai trò của giảng viên thực hành trong mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng” -           Lãnh đạo khoa,
-           Trưởng/Phó Bộ môn
Hội trường 2
14:00 Họp chuyên môn các bộ môn -           Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo
-           Trưởng /Phó Bộ môn
 
Phòng I2.104
Thứ tư, ngày 29/11/2017
       
Thứ năm, ngày 30/11/2017
       
Thứ sáu, ngày 01/12/2017
       
Thứ bảy, ngày 02/12/2017
       
Chủ nhật, ngày 03/12/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 27 tháng 11 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương