KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2017 07:46 | Xem: 578
 
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 50 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 11/12/2017
   Kiểm tra kết thúc học phần đợt 1 năm học 2017-2018 hệ chính quy từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017 -         Cán bộ coi thi theo danh sách phân công  
Thứ ba, ngày 12/12/2017
13:30 Họp đánh giá phân loại viên chức năm 2017 và xét nâng lương trước hạn -           Lãnh đạo khoa,
-           Trưởng/Phó Bộ môn
Phòng I2.104
15:00 Phỏng vấn ứng viên -           Lãnh đạo khoa,
-           Trưởng /Phó Bộ môn
 
Phòng G1.102
Thứ tư, ngày 13/12/2017
       
Thứ năm, ngày 14/12/2017
       
Thứ sáu, ngày 15/12/2017
       
Thứ bảy, ngày 16/12/2017
8: 00 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Xây dựng Hệ thường xuyên khóa 2013-2017 Theo Quyết định số 1332/QĐ - ĐHTDM ngày 11/10/2017 -          Phòng B2.103; B2.104
Chủ nhật, ngày 17/12/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương