KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 52

Ngày đăng: 25/12/2017 11:06 | Xem: 622
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 52 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 25/12/2017
09:00  Tổ chức tập huấn kỹ năng phỏng vấn và viết hồ sơ xin việc cho sinh viên khoa -         Lãnh đạo khoa;
-         GVCN;
-         Sinh viên khối lớp D12; D13; D14; D15.
Hội trường 2
Thứ ba, ngày 26/12/2017
08:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trường năm 2017 Trưởng khoa Phòng họp 4
08:00 Ngày hội việc làm lần thứ 4 – Năm 2017 (đợt 2) với chủ đề “Các yêu cầu cần có cho sinh viên khối ngành Kiến trúc – Xây dựng trong bối cảnh hội nhập” -           Lãnh đạo khoa;
-           Giảng viên;
-           Sinh  viên khối lớp D12, D13, D14, D15.
-           Nhà tuyển dụng
 
Hội trường 2
Thứ tư, ngày 27/12/2017
       
Thứ năm, ngày 28/12/2017
       
Thứ sáu, ngày 29/12/2017
08:00  Hội nghị học tập và triển khai  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 (Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc học viện Chính trị khu vực II Tp.HCM)
Toàn thể giảng viên khoa Kiến trúc Xây dựng Hội trường 1
Thứ bảy, ngày 30/12/2017
       
Chủ nhật, ngày 31/12/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương