KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 04

Ngày đăng: 22/01/2018 16:39 | Xem: 682
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 04 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 22/01/2018
       
Thứ ba, ngày 23/01/2018
14:00 Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 -          Đại diện Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Tổ chức, Phòng Khoa học, Phòng CTSV
-          Toàn thể cán bộ giảng viên khoa KTXD
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 24/01/2018
       
Thứ năm, ngày 25/01/2018
       
Thứ sáu, ngày 26/01/2018
8:00 Báo cáo chuyên đề xu hướng thiết kế công trình y tế nghỉ dưỡng -          Ban Chủ nhiệm khoa;
-          Toàn thể giảng viên;
-          Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2013,2014
Phòng họp 3
Thứ bảy, ngày 27/01/2018
8:00 Trưởng khoa dự Lễ khai giảng các lớp cao học  khóa 4 và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ (đợt 1), trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (đợt 2 - năm 2017) Cùng dự:
-          GVCN lớp D12KTR01,02; D13XD01,02
-          Sinh viên tốt nghiệp theo quyết định
Hội trường 1
Chủ nhật, ngày 28/01/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương