KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 15/09/2017 15:31 | Xem: 607
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 11/9/2017
10:00- 11:00 Phó Trưởng khoa chủ trì họp phân công công việc trợ lý khoa -          Phó Trưởng khoa Phan Thành Nhân,
-          Các trợ lý khoa
Văn phòng khoa
Thứ ba, ngày 12/9/2017
       
Thứ tư, ngày 13/9/2017
       
Thứ năm, ngày 14/9/2017
 7:30- 11:30 Tập huấn quản trị đại học chuyên đề “Xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong” -   Trưởng khoa;
-   Các phó trưởng khoa;
-   Các phó trưởng Bộ môn;
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 15/9/2017
Cả ngày Trưởng khoa dự Hội thảo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ bảy, ngày 16/9/2017
Buổi sáng Trưởng khoa dự Hội thảo Trường Đại học Công nghiệp TP HCM   Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 8 tháng 9 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  


                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương