KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 10 (05/03-11/03/2018)

Ngày đăng: 05/03/2018 09:54 | Xem: 603
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 10 (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 05/03/2018
  Trưởng khoa đi công tác tại Hà Nội từ ngày 05/03 đến ngày 08/03/2018    
Thứ ba, ngày 06/03/2018
       
Thứ tư, ngày 07/03/2018
       
Thứ năm, ngày 08/03/2018
       
Thứ sáu, ngày 09/03/2018
08:00 Tham dự nghiệm thu đề án mở ngành đào tạo (giai đoạn 1) theo thông báo số 10/TB-ĐHTDM ban hành ngày 28/02/2018.
  • Lãnh đạo khoa
  • Giảng viên ngành Mỹ thuật.
Phòng họp 4
13:30 Tổ chức buổi giới thiệu về Giải thưởng xây dựng bền vững “INSEE PRIZE for SUSTAINABLE CONSTRUCTION” cho sinh viên khoa 
  • Bí thư đoàn khoa;
  • Sinh viên ngành Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch.
Hội trường 2
  Phó Trưởng Bộ môn Kiến trúc đi công tác Đài Loan từ ngày 09/03 đến ngày 18/03/2018
  • Cùng 10 sinh viên ngành Kiến trúc (theo Quyết định 137/QĐ – ĐHTDM ngày 08/02/2018)
 
Thứ bảy, ngày 10/03/2018
       
Chủ nhật, ngày 11/03/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương