KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 12 (19/03-25/03/2018)

Ngày đăng: 19/03/2018 09:28 | Xem: 544
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 12 (Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 19/03/2018
08:00 Tham dự Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018
  • Lãnh đạo khoa;
  • Phụ trách Bộ môn
Hội trường 2
Thứ ba, ngày 20/03/2018
07:15 (cả ngày) Tập huấn Phương pháp giảng dạy hòa hợp tích cực ISW (Từ ngày 20/3/2018-23/3/2018)
  • Nguyễn Dương Tử
  • Phạm Lan Hương
  • Phạm Việt Quang
  • Nguyễn Đức Trọng
  • Lê Thị Thanh Loan
Dãy G2
Thứ tư, ngày 21/03/2018
       
Thứ năm, ngày 22/03/2018
       
Thứ sáu, ngày 23/03/2018
       
Thứ bảy, ngày 24/03/2018
13:00-17:00 Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật thể hiện Đồ án kiến trúc
  • Báo cáo viên: Nguyễn Hà Thanh
  • Sinh viên ngành Kiến trúc
Phòng họa thất
Chủ nhật, ngày 25/03/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương