KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 13 (26/3-01/4/2018)

Ngày đăng: 26/03/2018 11:32 | Xem: 522
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 13 (Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 26/03/2018
07:30 Hội nghị chuyên đề “Hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu”
  • Lãnh đạo khoa;
  • Trợ lý NCKH
Hội trường 2
Thứ ba, ngày 27/03/2018
13:30 Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
  • Thành viên Hội đồng;
  • GVHD;
  • Sinh viên thực hiện đề tài
B2.105
Thứ tư, ngày 28/03/2018
07:30 Tọa đàm khoa học cấp Trường “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  Toàn thể cán bộ giảng viên khoa Hội trường 1
08:00  Tham gia tiếp TS. Nguyễn Trung Hòa – Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam
  • TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài – Trưởng khoa;
  • ThS. Phan Thành Nhân – Phó Trưởng khoa
Phòng khách
Thứ năm, ngày 29/03/2018
       
Thứ sáu, ngày 30/03/2018
       
Thứ bảy, ngày 31/03/2018
13:00-17:00 Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật thể hiện Đồ án kiến trúc
  • Báo cáo viên: Nguyễn Hà Thanh
  • Sinh viên ngành Kiến trúc
Phòng họa thất
Chủ nhật, ngày 25/03/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương