KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 14 ( 02/4 - 08/4/2018)

Ngày đăng: 31/03/2018 20:59 | Xem: 524
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 14 (Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 02/04/2018
       
Thứ ba, ngày 03/04/2018
08:00 Họp xây dựng chương trình đào tạo đại học khóa tuyển sinh năm 2018 Trưởng khoa Phòng họp 4
14:00 Phòng Đào tạo Đại học làm việc với trợ lý phụ trách công tác đào tạo các khoa Trợ lý phụ trách đào tạo (Nguyễn Thị Văn Chương) Phòng họp 1
Thứ tư, ngày 04/04/2018
       
Thứ năm, ngày 05/04/2018
       
Thứ sáu, ngày 06/04/2018
       
Thứ bảy, ngày 07/04/2018
13:00-17:00 Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật thể hiện Đồ án kiến trúc
  • Báo cáo viên: Nguyễn Hà Thanh
  • Sinh viên ngành Kiến trúc
Phòng họa thất
Chủ nhật, ngày 08/04/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương