KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 02/10/2017 15:27 | Xem: 585
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 40 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 02/10/2017
       
Thứ ba, ngày 03/10/2017
17:30 Tham dự chương trình “Đêm Hội trăng rằm” do Công đoàn Trường Tổ chức -          Tổ trưởng công đoàn;
-          Con em cán bộ, giảng viên trong khoa
Hội trường 1
Thứ tư, ngày 04/10/2017
08:00 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp trường “Giá trị hiện thực của Mỹ thuật hiện đại Việt Nam giai đoạn 1954-1975” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngoan Phòng họp 2
09:00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Khoa: Kiến trúc Xây dựng và Kỹ thuật Công nghệ về việc điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017-2021 -       Trưởng khoa
-       Trưởng / phó bộ môn
Phòng họp 4
09:00 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp trường “Điêu khắc công cộng trong môi trường văn hóa đô thị Bình Dương” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Tấn Phước Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 05/10/2017
       
Thứ sáu, ngày 06/10/2017
09:00 Khai giảng khóa học “Thiết kế nghiên cứu và hoạt động nhận tài trợ trong NCKH” Các giảng viên trong Khoa đăng ký tham gia khóa học Phòng họp 4
Thứ bảy, ngày 07/10/2017
       
Chủ nhật, ngày 08/10/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương