KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 15 (09/4-15/4/2018)

Ngày đăng: 09/04/2018 08:34 | Xem: 531
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 15 (Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 09/04/2018
14:00 Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát trao đổi việc triển khai một số hạng mục công trình thuộc dự án trường mới tại Khu đô thị Thới Hòa
  • Lãnh đạo khoa;
  • ThS. Bùi Việt Thi
 
Thứ ba, ngày 10/04/2018
       
Thứ tư, ngày 11/04/2018
       
Thứ năm, ngày 12/04/2018
       
Thứ sáu, ngày 13/04/2018
       
Thứ bảy, ngày 14/04/2018
13:00-17:00 Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật thể hiện Đồ án kiến trúc
  • Báo cáo viên: Nguyễn Hà Thanh
  • Sinh viên ngành Kiến trúc
Phòng họa thất
Chủ nhật, ngày 15/04/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương