KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 16 (16/4-22/4/2018)

Ngày đăng: 17/04/2018 14:44 | Xem: 558
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 16 (Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 16/04/2018
       
Thứ ba, ngày 17/04/2018
       
Thứ tư, ngày 18/04/2018
14:00 Tham gia tiếp Trường Đại học Đồng Nai đến trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai trường
  • Trưởng khoa
Phòng khách
Thứ năm, ngày 19/04/2018
       
Thứ sáu, ngày 20/04/2018
       
Thứ bảy, ngày 21/04/2018
18:00 Dự Chung kết Hội thi hát tiếng anh TDMU OPEN lần VII năm 2018
  • Phó Trưởng khoa
Sân khấu ngoài trời
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương