KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 17 (23/4-29/4/2018)

Ngày đăng: 23/04/2018 09:23 | Xem: 555
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 17 (Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 23/04/2018
       
Thứ ba, ngày 24/04/2018
08:00 Làm việc với Phòng Khoa học  về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội khoa học Sinh viên lần VI - năm 2018 
  • Trưởng khoa;
  • Trợ lý NCKH
Phòng họp 3
08:30 Tham dự buổi báo cáo kết quả của đoàn công tác tại Trường Đại học Việt – Nhật
  • Trưởng khoa
Phòng khách
Thứ tư, ngày 25/04/2018
  Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương     
Thứ năm, ngày 26/04/2018
       
Thứ sáu, ngày 27/04/2018
       
Thứ bảy, ngày 28/04/2018
       
Chủ nhật, ngày 29/04/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương