KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh sách kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 23/04/2018 09:57 | Xem: 830
Danh sách kiểm tra kết thúc học phần:
- Ngày 02/5/2018
- Ngày 03/5/2018
- Ngày 04/5/2018
- Ngày 07/5/2018
- Ngày 08/5/2018
- Ngày 09/5/2018
- Ngày 10/5/2018

Sinh viên lưu ý:
- Khoa gửi danh sách dự kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018. Những sinh viên có chữ "Nợ HP" ở cột ghi chú không được dự kiểm tra kết thúc học phần. 
- Trường hợp nếu đã hoàn tất học phí mà vẫn còn ghi chú là Nợ sinh viên đến văn phòng khoa Kiến trúc Xây dựng trước ngày 26/4/2018 để được hướng dẫn.