KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 23 (04/6-10/6/2018)

Ngày đăng: 04/06/2018 11:02 | Xem: 586
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 23 (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 04/6/2018
       
Thứ ba, ngày 05/6/2018
09:00 Phân công nhiệm vụ Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thi 
  • Lãnh đạo khoa;
  • Phó trưởng Bộ môn Kiến trúc;
  • Giảng viên Nguyễn Thị Minh Thi
Văn phòng khoa
14:00 Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ, đại học và cao đẳng đợt 1 (tháng 6/2018)
  • Trưởng khoa;
  • Trợ lý công tác đào tạo
Phòng họp 4
Thứ tư, ngày 06/6/2018
       
Thứ năm, ngày 07/6/2018
14:00 Tham gia họp về việc chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo Thiết kế đồ họa
  • Trưởng khoa;
  • Tổ soạn thảo chương trình
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 08/6/2018
       
Thứ bảy, ngày 09/6/2018
       
Chủ nhật, ngày 10/6/2018
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2018
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương