KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 -2019

Ngày đăng: 19/07/2018 08:58 | Xem: 898
Khoa Kiến trúc Xây dựng xin thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
1. Thời gian đăng ký, hiệu chỉnh:
    + Hệ thường xuyên: 16/7  -29/7/2018
    + Hệ chính quy: 30/7 - 12/8/2018
2. Thời gian công bố thời khóa biểu chính thức trên website : 20/8/2018
Sinh viên có thể xem chi tiết thông báo của phòng Đào tạo tại đây