KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch kiểm tra kết thúc học phần, đợt I, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 03/10/2017 11:39 | Xem: 1186
Lịch kiểm tra kết thúc học phần, đợt I, học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Thời gian: từ 14/10 đến 17/10/2017
Phòng thi: xem tại đây