KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 16/10/2017 14:43 | Xem: 617
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 42 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 16/10/2017
Cả ngày Hội đồng Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc khóa 2012-2017 (Hội đồng sơ khảo) Thành viên Hội đồng theo quyết định Phòng Họa thất
Thứ ba, ngày 17/10/2017
9:00 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 -          Thành viên Hội đồng khoa;
-          Trưởng /Phó Bộ môn;
-          Giảng viên hướng dẫn;
-          Sinh viên thực hiện đề tài
     G2.108
14:00 Tổ chức đánh giá giờ dạy thử của các ứng viên tham gia tuyển dụng vị trí giảng viên ngành Kiến trúc -          Lãnh đạo khoa;
-          Trưởng/Phó Bộ môn;
-          Ứng viên dự tuyển
     G2.107
Cả ngày Hội đồng Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc khóa 2012-2017 (Hội đồng sơ khảo) Thành viên Hội đồng theo quyết định Phòng Họa thất
Thứ tư, ngày 18/10/2017
       
Thứ năm, ngày 19/10/2017
       
Thứ sáu, ngày 20/10/2017
       
Thứ bảy, ngày 21/10/2017
Cả ngày Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên Khóa 2017 Thành viên hội đồng theo quyết định phân công  
Chủ nhật, ngày 22/10/2017
Cả ngày Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên Khóa 2017 Thành viên hội đồng theo quyết định phân công  
13:00 Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên Khóa 2017 ngành Kiến trúc và Xây dựng Thành viên hội đồng theo quyết định phân công  
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương