KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo họp Chi bộ và họp Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật, ngày 24/12/2018

Ngày đăng: 22/12/2018 20:25 | Xem: 546
Do yêu cầu công việc khẩn trương, Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật trân trọng thông báo đến CB-GV lịch họp cuối tháng 12/2018 như sau:
+ Thời gian:
-  Lịch họp Chi bộ: vào lúc 9h00 ngày 24/12/2018.
-  Lịch họp Khoa: vào lúc 10 giờ ngày 24/14/2018.
+ Địa điểm: Văn phòng khoa sẻ thông báo sau.
Kính mong toàn thể CB-GV sắp xếp thời gian tham dự buổi họp dầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng!