KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 23/10/2017 21:40 | Xem: 639
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 43 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 23/10/2017
       
Thứ ba, ngày 24/10/2017
       
Thứ tư, ngày 25/10/2017
Cả ngày Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Kiến trúc, khóa 2012-2017  Theo Quyết định 1332/QĐ - ĐHTDM, ngày 11/10/2017 Phòng Họa thất
8:30 Họp xét rèn luyện và học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016-2017 -         Phó Trưởng khoa: Phan Thành Nhân,
-         Trợ lý CTSV: Trương Thị Lan Hương
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 26/10/2017
Cả ngày Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Kiến trúc, khóa 2012-2017  Theo Quyết định 1332/QĐ - ĐHTDM, ngày 11/10/2017 Phòng Họa thất
Cả ngày Trưởng khoa dự Hội thảo Trường Đại học Bách khoa TP HCM Thầy Nguyễn Huỳnh Tấn Tài – Trưởng khoa Trường Đại học Bách khoa TP HCM
Thứ sáu, ngày 27/10/2017
Cả ngày Trưởng khoa dự Hội thảo Trường Đại học Bách khoa TP HCM Thầy Nguyễn Huỳnh Tấn Tài – Trưởng khoa Trường Đại học Bách khoa TP HCM
Thứ bảy, ngày 28/10/2017
       
Chủ nhật, ngày 29/10/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương