KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Ngày đăng: 02/11/2017 07:52 | Xem: 826
Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TTTTLĐ ngày 03/10/2017 của Trung tâm Thị trường lao động về việc khảo sát tình hình việc làm  sinh viên tốt nghiệp năm 2016, khoa Kiến trúc Xây dựng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Các bạn vui lòng thực hiện theo đường link sau:  goo.gl/bSV3wn
T
rân trọng./.