KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Giới thiệu Chương trình Quản lý Xây dựng

Ngày đăng: 22/03/2022 08:14 | Xem: 369

Giới thiệu Ngành Quản lý Xây dựng

I. Quản lý xây dựng là gì?
“Quản lý xây dựng” là một chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực xây dựng, đào tạo ra các kỹ sư phụ trách công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng.

Sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước luôn gắn liền nhu cầu xây dựng cở sở vật chất – kỹ thuật cho các ngành nghề trong xã hội và nhu cầu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân,chính là động lực cho sự phát triển của ngành xây dựng. Các dự án xây dựng ngày càng nhiều hơn về số lượng, lớn hơn về quy mô, phong phú hơn loại hình kiến trúc, phức tạp hơn về mặt kỹ thuật và đa dạng hơn về công năng sử dụng. 
Điều đó đòi hỏi khả năng sắp xếp các công việc hợp lý, tổ chức thực hiện một cách khoa học,điều hành và phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình thực hiện dự án xây dựng nhằm mang lại hiệu quả cho dự án về chi phí, thời gian và chất lượng. Thành quả đạt được của dự án xây dựng có vai trò và đóng góp rất lớn của những người làm công tác quản lý dự án xây dựng.
Trước đây, hầu như tất cả các công việc trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án xây dựng từ lúc hình thành ý tưởng cho dự án đến khi thi công công trình và tổ chức nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán... do các kỹ sư xây dựng hoặc những chuyên gia của các lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật xây dựng thực hiện. Ngày  nay mức độ yêu cầu của chủ đầu tư ngày càng cao hơn, quy mô dự án ngày càng lớn hơn, sự đa dạng và mức độ phức tạp ngày càng nhiều hơn cùng với sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn và thi công chuyên sâu rất cần thiết khả năng điều hành của người quản lý với vai trò nhạc trưởng của dự án xây dựng. Sự tham gia của kỹ sư quản lý xây dựng sẽ góp phần thay đổi diện mạo của dự án, tạo sự gắn kết trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng trong từng công việc, từng giai đoạn hay cả quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo sự thành công của dự án về quy mô, chi phí, thời gian và chất lượng đồng thời thoả mãn sự hài lòng của Chủ đầu tư hay khách hàng.
II. Chương trình đào tạo ngành Quản lý Xây dựng bao gồm những gì?
Ngành Quản lý Xây dựng là một trong các ngành của Khoa Kiến trúc có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ Kỹ sư Quản lý Xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe đáp ứng vị trí cán bộ, chuyên viên quản lý xây dựng; có năng lực nghiên cứu và khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào công tác quản lý xây dựng một cách hiệu quả.
Chương trình đào tạo Quản lý Xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau:
- Khối kiến thức đại cương làm nền tảng cho học tập và nghiên cứu sâu;
- Kiến thức về kỹ thuật xây dựng nhằm thực hiện việc phân tích, kiểm tra, đánh giá phương án, giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng;
- Kiến thức kinh tế nhằm kết hợp với phương án, giải pháp kỹ thuật giúp sinh viên tính toán chi phí đánh giá và lựa chọn giái pháp hiệu quả;
- Kiến thức về quản lý dự án xây dựng và các kỹ năng mềm về điều hành và quản lý để hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát dự án một cách hiệu quả.
III. Những cơ hội sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo Quản lý Xây dựng là gì
1. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng có cơ hội rất lớn trong ngành công nghiệp xây dựng. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí: thực hiện các công việc quản lý xây dựng tại các đơn vị làm chủ đầu tư dự án bất động sản, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn quản lý dự án của tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình; là kỹ sư quản lý doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công trường xây dựng… 
Ngoài ra sinh viên sau tốt nghiệp đủ khả năng làm việc làm tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về quản lý xây dựng, kiểm toán, kế hoạch liên quan đến quyết toán vốn xây dựng cơ bản; có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.
2. Cơ hội thăng tiến:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý xây dựng có thể tiếp tục học nâng cao theo trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng rất thuận lợi do kỹ sư Quản lý xây dựng đã được trang bị kiến thức nền của chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế và quản lý.