KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế hoạch xét rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành xây dựng khóa 2013-2018

Ngày đăng: 12/05/2017 10:56 | Xem: 858
Kế hoạch xét rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành xây dựng khóa 2013 - 2018 như sau:
+ Từ ngày 15/5 - 20/5/2017: sinh viên tự chấm điểm (theo biểu mẫu của trường) và lớp tổ chức xét rèn luyện.
+ Từ ngày 22/5- 24/5/2017 : văn phòng khoa tổng hợp kết quả
+ Ngày 25/5/2017: Khoa tổ chức xét rèn luyện cho sinh viên
+ ngày 29/5/2017: Văn phòng khoa báo cáo kết quả cho trường.