KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông tin Tuyển sinh 2020 ngành Quản lý đô thị

Ngày đăng: 22/06/2020 09:04 | Xem: 748
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
 
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trúng tuyển trong tuyển sinh của trường Đại học Thủ Dầu Một.

Tên chương trình: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (URBAN MANAGEMENT)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản lý Đô thị
Mã ngành: 7580107
Loại hình đào tạo: Chính quy
Bằng cấp Kỹ sư Quản lý Đô thị
Thời gian đào tạo: 9 học kỳ
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, kỹ năng bổ trợ)
Trình độ ngoại ngữ, tin học: Theo qui định về chuẩn đầu ra của Trường
Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường.
Thang điểm: Theo quy chế hiện hành về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường.
Email: qldt@tdmu.edu.vn
 
 

Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Khối lượng kiến thức toàn khóa (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng– an ninh, ngoại ngữ, kỹ năng bổ trợ ) Kiến thức giáo dục đại cương Kiến thức giáo dục chuyên ngành
129
Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức chuyên ngành Thực tập doanh nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp
Đại học 9 học kỳ 150 21 41 69 9 10
 
Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý Đô thị sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:
+ Khối cơ quan hành chánh nhà nước về Quản lý Đô thị
- Phòng quản lý độ thị các cấp: Thành phố, Quận (Huyện),…
- Sở Xây dựng: Thanh tra xây dựng; Phòng thẩm tra - thẩm định dự án; Trật tự đô thị…

Sở Giao thông vận tải: Thanh tra giao thông; Phòng thẩm tra - thẩm định dự án; Hạ tầng giao thông…
Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường; Phòng Thanh tra môi trường
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Kế hoạch - Đầu tư
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công tác giảng dạy về khoa học và quản lý độ thị tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề.
+ Khối doanh nghiệp, thị trường

Công ty tư vấn và xử lý môi trường
Các công ty cấp nước và thoát nước; chống ngập đô thị
Công ty về dịch vụ công ích, giao thông hạ tầng đô  thị
Các công ty xử lý chất thải môi trường
Viện và Trung tâm bảo vệ môi trường
Công ty tư vấn các vấn đề quản lý đô thị
Các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường.
Truy cập link sau:
- Để được h
ướng dẫn ghi hồ sơ xét học bạ vào đại học chính quy bằng điểm cả năm lớp 12: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2881
- Để được hướng dẫn đăng ký online: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2873