KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Chương trình Quản lý đô thị 2020

Ngày đăng: 24/06/2020 10:33 | Xem: 657
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
 
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trúng tuyển trong tuyển sinh của trường Đại học Thủ Dầu Một.


Tên chương trình: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (URBAN MANAGEMENT)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản lý Đô thị
Mã ngành: 7580107
Loại hình đào tạo: Chính quy
Bằng cấp Kỹ sư Quản lý Đô thị
Thời gian đào tạo: 9 học kỳ
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, kỹ năng bổ trợ)
Trình độ ngoại ngữ, tin học: Theo qui định về chuẩn đầu ra của Trường
Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường.
Thang điểm: Theo quy chế hiện hành về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường.
Email: qldt@tdmu.edu.vn

Truy cập link sau:
Để được h
ướng dẫn ghi hồ sơ xét học bạ vào đại học chính quy bằng điểm cả năm lớp 12: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2881
Để được hướng dẫn đăng ký online: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2873