KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế hoạch hội thảo khoa học "Một số vấn đề trong giảng dạy và thực tiễn ngành Kiến trúc và Xây dựng"

Ngày đăng: 12/05/2017 16:31 | Xem: 1157
khoa Kiến trúc Xây dựng, trường Đại học Thủ Dầu Một, tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Một số vấn đề trong giảng dạy và thực tiễn ngành Kiến trúc và Xây dựng" với một số nội dụng cụ thể như sau
I. Mục đich và ý nghĩa của hội thảo
- Nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật giữa giảng viên trong và ngoài Trường trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng; đồng thời ghi nhận các ý kiến phản hồi từ sinh viên về những yêu cầu trong quá trình đào tạo và thực tiễn mà các sinh viên gặp phải.
- Từng bước nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Kiến trúc - Xây dựng
II. Nội dung chính của hội thảo
- Phương pháp giảng dạy
- Kỹ thuật xây dựng
- Vật liệu xây dựng
- Cơ học tính toán
- Động lực học kết cấu
- Kiến trúc dân dụng và công nghiệp
- Qui hoạch đô thị
- Mỹ thuật
III. Thời gian và địa điểm
- Thời gian nhận báo cáo tham luận: đến hết ngày 20/5/2017
- Thời gian tổ chức hội thảo(dự kiến): Thứ 6 ngày 07/7/2017 (01 buổi sáng)
- Địa điểm (dự kiến): phòng họp 4, Trường Đại học Thủ Dầu Một
IV. Thành phần tham dự
- Cán bộ, giảng viên khoa Kiến trúc - Xây dựng
- Các tác giả có bài báo cáo được đăng trong kỷ yếu
- Sinh viên khoa Kiến trúc - Xây dựng (không có giờ lên lớp)
- Các nhà khoa học khách mời đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và công ty có chuyên ngành liên quan đến kiến trúc, xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh
- Những cá nhân có quan tâm đến nội dung của hội thảo.
Để hội thảo Một số vấn đề trong giảng dạy và thực tiễn ngành Kiến trúc và Xây dựng  tổ chức thành công, Khoa đề nghị các đơn vị và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này