KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần XII năm 2020

Ngày đăng: 17/12/2020 14:10 | Xem: 502
KHÔNG KHÍ SÔI NỔI CÙNG SINH VIÊN KIẾN TRÚC TẠI LIÊN HOAN SINH VIÊN KIẾN TRÚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NĂM 2020