KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh sách sinh viên đại học xây dựng (khóa 2013) đủ điều kiện nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp

Ngày đăng: 29/06/2017 22:34 | Xem: 1004
Danh sách sinh viên 2 lớp D13XD01 và D13XD02 đủ điều kiện nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 (dự kiến bắt đầu trong tháng 7).Tải về.
Mọi thắc mắc về điều kiện được nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp, sinh viên liên hệ văn phòng khoa để được giải quyết.