KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 29

Ngày đăng: 15/07/2017 16:17 | Xem: 731
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 (17/7/2017)
8 giờ 00 Chấm Đồ án tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính qui, đợt 2, năm 2016 -2017 (buổi sáng) Các thành viên theo Quyết định 850/QĐ-ĐHTDM ngày 13/7/2017 E3.101;
E3.102;
E3.103;
Thứ 5 (20/7/2017)
7 giờ 30 Tiếp Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Khoa khảo sát sơ bộ cơ sở vật chất và hồ sơ minh chứng (cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00) Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo bộ môn, Các trợ lý khoa, các cá nhân được phân công Văn phòng khoa Kiến trúc Xây dựng
Thứ 6 (21/7/2017)
7 giờ 30 Tiếp Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Khoa khảo sát sơ bộ cơ sở vật chất và hồ sơ minh chứng (cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00) Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo bộ môn, Các trợ lý khoa, các cá nhân được phân công Văn phòng khoa Kiến trúc Xây dựng
(Lịch này thay thư mời)
 
                                                                        Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2017
                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                       Trợ lý hành chính

 
 
                                                                                    Nguyễn Thị Văn Chương