KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững lần IV - Năm 2022 - Chủ đề "Giải pháp kỹ thuật tiên tiến cho ngành xây dựng trong kỷ nguyên công nghệ 4.0"

Ngày đăng: 08/12/2021 11:16 | Xem: 344