KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo về việc triển khai đăng ký nhiệm vụ NCKH trên hệ thống phần mềm quản lý hoạt động KH&CN

Ngày đăng: 12/09/2022 16:22 | Xem: 25

Thời gian đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm: được chia làm 3 đợt 

  • Đợt 1: Từ ngày 15/11 đến ngày 31/12.
  • Đợt 2: Từ ngày 15/02 đến ngày 31/3.
  • Đợt 3: Từ ngày 15/8 đến ngày 30/9.