KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác Tuần thứ 37

Ngày đăng: 09/09/2022 08:08 | Xem: 276
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA KIẾN TRÚC
Tuần thứ 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)
 
HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai 12/9/2022
8 giờ 00 Họp chi bộ Khoa Kiến trúc Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa Kiến trúc Phòng họp 1
14 giờ 00 Lãnh đạo Trường dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức - Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Hội trường 2
(Link họp trựct uyến: https://bit.ly/3B2alo1)
Thứ ba 13/9/2022
8 giờ 00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ tư 14/9/2022
14 giờ 00 (Mới) Hiệu trưởng chủ trì họp Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng các đơn vị thuộc Trường Phòng khách 1
15 giờ 30 (Mới) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 849/QĐ-ĐHTDM ngày 28/6/2022 của Trường Đại học Thủ Dầu Một
(Thầy Trần Đình Hiếu)
Phòng khách 1
16 giờ 00 (Mới) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp xét buộc thôi học HK2 năm học 2021-2022 - Trưởng khoa/viện có đào tạo sinh viên;
- Chánh Văn phòng khoa/viện;
- Cán bộ, giảng viên phụ tráchtổng hợp danh sách buộc thôi học của khoa/viện;
Phòng khách 1
Thứ năm 15/9/2022
8 giờ 00 (Mới) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Tọa đàm “Xây dựng các ngân hàng câu hỏi” - Trưởng các khoa/viện;
- Giám đốc/Phó Giám đốc các chương trình đào tạo
Trực tiếp kết hợp trực tuyến
* Trực tiếp tại Hội trường 2
* Trực tuyến qua Link: https://zoom.us /j/7197898112? pwd=VUN3SzI 2RDRVSlJ1Tn FkM1o2N2hn UT09, ID: 7197898112, Mật khẩu: 868686)
 
 
                                       (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                                                                                 Bình Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2022
                                                                                                                             TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                                                   Phạm Ngọc Hoài