KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác Tuần thứ 38

Ngày đăng: 18/09/2022 09:26 | Xem: 289
LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA KIẾN TRÚC
Tuần thứ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai 19/9/2022
8 giờ 15 Họp giao ban Văn phòng Khoa Kiến trúc
- Chánh văn phòng
- Các Thư kí
 Văn Phòng Khoa Kiến trúc
Thứ ba 20/9/2022
9 giờ 00 Khoa Kiến trúc tổ chức Seminar “Ứng dụng phần mềm vẽ kỹ thuật Enjicad Education trong trường học” - Lãnh đạo Khoa kiến trúc;
- Chánh văn phòng Khoa;
- Khách mời: Lãnh đạo Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC.
- Lãnh đạo các chương trình đào tạo thuộc khoa;
- Đại diện các đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Đào tạo Đại học;
- Giảng viên các chương trình thuộc khoa (không có giờ dạy);
- Sinh viên thuộc Khoa Kiến trúc (không có giờ học)
- Những người quan tâm.
Trực tiếp kết hợp trực tuyến
 
 
  • Trực tiếp tại Phòng họp 4
  • Trực tuyến qua links:
Thứ tư 21/9/2022
08 giờ 30 Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức rà soát hệ thống minh chứng khảo sát phục vụ đánh giá ngoài (theo Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 09/3/2022) của các khoa: Công nghiệp Văn hóa, Kiến trúc, Kinh tế
 
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Trung tâm Đảm bảo chất lượng;
- Giám đốc các chương trình đào tạo thuộc khoa: Công nghiệp Văn hóa, Kiến trúc, Kinh tế;
- Trưởng nhóm khảo sát;
- Chánh Văn phòng các khoa:
Công nghiệp Văn hóa, Kiến
trúc, Kinh tế.
Phòng họp 4
Thứ năm 22/9/2022
13 giờ 30
(Mới)
 Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Ban Chấp hành Công đoàn Trường;
  • Các Tổ trưởng Công đoàn
Phòng khách 1
Thứ sáu 23/9/2022
08 giờ 30
(Mới)
Lãnh đạo Khoa Kiến trúc tham dự Tọa đàm: “Khảo thí và đánh giá trong đào tạo trực tuyến tại các trường đại học” do câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Theo văn bản 522/ĐHTDM-ĐBCL ngày 21/9/2022 Phòng khách 1
 
 
                                        (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                                                                                 Bình Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2022
                                                                                                                             TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                                                                 Phạm Ngọc Hoài