KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác Tuần thứ 40

Ngày đăng: 02/10/2022 12:04 | Xem: 302
LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA KIẾN TRÚC
Tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ hai 3/10/2022
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần
 • Lãnh đạo Khoa, văn phòng
 • Các Thư kí văn phòng
 • Giảng viên và sinh viên có giờ dạy và học bắt đầu từ tiết 1 (sáng thứ 2)
Sân cờ  
7 giờ 30 Họp giao ban Văn phòng Khoa Kiến trúc
 • Lãnh đạo văn phòng
 • Các Thư kí văn phòng
 Văn phòng Khoa Kiến trúc (Lầu 3, dãy I2, Cổng 4)  
8 giờ 00 Lãnh đạo Trường dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022
 • Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường;
 • Giám đốc, Phó giám đốc các chương trình đào tạo
 • Chánh văn phòng các khoa/viện
 • Chủ tịch Công Đoàn Trường
 • Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Hội trường 2  
12 giờ 30 Giám đốc CT Kỹ nghệ gỗ (CB lâm sản) lên lớp giảng dạy (từ tiết 6 – tiết 10)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở chính - ĐH Thủ Dầu Một  
Thứ ba 04/10/2022
12 giờ 30 Trưởng Khoa lên lớp giảng dạy (từ tiết 6 – tiết 10)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở chính - ĐH Thủ Dầu Một  
Ca thi 1: 08 giờ 00
Ca thi 2: 10 giờ 00
Giám đốc CT Kiến trúc chấm thi kết thúc học kỳ 1 môn học Đồ án Thiết Kế nhanh 1 (0+1)
 • ThS. Nguyễn Đức Trọng (theo lịch KTKTHP đợt 1 HK1 NH 22-23)
Ca thi 1: Phòng K- 104 &  Ca thi 2: phòng K-102  
Ca thi 1: 13 giờ 00
Ca thi 2: 15 giờ 00
Giám đốc CT Kiến trúc chấm thi kết thúc học kỳ 1 môn học Đồ án Thiết Kế nhanh 2 (0+2)
 • ThS. Nguyễn Đức Trọng (theo lịch KTKTHP đợt 1 HK1 NH 22-23)
Ca thi 1: Phòng E1. 209 & Ca thi 2:  K-104  
Thứ tư 05/10/2022
07 giờ 00 Trưởng khoa lên lớp giảng dạy (từ tiết 1 – tiết 5)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở Bến Cát  
8 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác cố vấn học tập khóa D22
 • Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh, Trung tâm Công nghệ thông tin;
 • Lãnh đạo các khoa/viện có đào tạo sinh viên;
 • Giám đốc các chương trình đào tạo đại học;
 • Cố vấn học tập khóa D22 (Do Phòng Đào tạo Đại học thông báo)
 
 
 
 
Họp trực tuyến qua Link: https://tdmu.me/sinhhoattsvd22
 
12 giờ 30 Phó Giám đốc CT Kỹ thuật xây dựng lên lớp giảng dạy (từ tiết 6 – tiết 10)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở chính - ĐH Thủ Dầu Một  
Thứ năm 06/10/2022
08 giờ 30 Trưởng khoa họp Ban chủ nghiệm Khoa Kiến trúc mở rộng (tháng 10/2022)
 • Lãnh đạo Văn phòng Khoa;
 • Lãnh đạo các chương trình đào tạo;
 • Tổ trưởng Công đoàn Khoa;
 • Bí thư Đoàn Khoa;
 • Thư ký tổng hợp, thư ký chương trình;
 • ThS. Võ Thanh Hùng: hỗ trợ công tác NCKH.
 Văn phòng Khoa Kiến trúc (Lầu 3, dãy I2, Cổng 4)  
Thứ sáu 07/10/2022
08 giờ 00
(mới)
Chánh văn phòng Khoa tham dự “Hội nghị Sở hữu trí tuệ với hoạt động đổi mới sáng tạo” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức Theo danh sách đã đăng kí (do Phòng Khoa học thông báo) Hội trường lầu 2, Khách sạn Bcons, số 50 đường Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
09 giờ 00 Giám đốc CT Kiến trúc lên lớp giảng dạy (từ tiết 3 – tiết 5) Theo lịch thời khóa biểu Cơ sở chính - ĐH Thủ Dầu Một  
9 giờ 30
(mới)
Chương trình Kiến trúc gặp gỡ, sinh hoạt tân sinh viên  khóa D22
 • Lãnh đạo chương trình
 • Cố vấn học tập D22KITR01 (ThS. Nguyễn Văn Dương)
 • Thư kí: KTS. Lê Trần Minh Thảo
 • Giảng viên thuộc chương trình không có giờ dạy.
 • Toàn thể sinh viên khóa D22 (D22KITR01)
Phòng I4-110
 
 
9 giờ 30
(mới)
Chương trình Kỹ thuật xây dựng gặp gỡ, sinh hoạt tân sinh viên khóa D22
 • Lãnh đạo chương trình
 • Cố vấn học tập lớp D22KTXD01 (ThS. Nguyễn Minh Hùng)
 • Thư kí: ThS. Nguyễn Thị Hằng
 • Toàn thể sinh viên lớp D22KTXD01 (khóa D22)
 • Giảng viên thuộc chương trình không có giờ dạy
Phòng I4-111
 
 
9 giờ 30
(mới)
Chương trình Kỹ nghệ gỗ gặp gỡ, sinh hoạt tân sinh viên khóa D22
 • Lãnh đạo chương trình;
 • Cố vấn học tập lớp D22KNGO01 (ThS. Trần Văn Phê)
 • Thư kí: ThS. Tường Thị Thu Hằng
 • Toàn thể sinh viên lớp D22KNGO01 (khóa D22)
 • Giảng viên thuộc chương trình không có giờ dạy
Phòng I4-112
 
 
Thứ bảy 08/10/2022
07 giờ 00 Trưởng khoa lên lớp giảng dạy (từ tiết 1 – tiết 5)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở Bến Cát  
07 giờ 00 Chánh văn phòng Khoa lên lớp giảng dạy (từ tiết 1 – tiết 5)
 • Theo lịch thời khóa biểu
Cơ sở chính - ĐH Thủ Dầu Một  
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                                                                                 Bình Dương, ngày 30 tháng 9 năm 2022
                                                                                                                             TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                                                        (Đã ký)
 
                                                                                                                       ThS. Phạm Ngọc Hoài