KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục Khoa Kiến trúc

Ngày đăng: 27/03/2015 09:39 | Xem: 8492
SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KHOA KIẾN TRÚC
1. Sứ mệnh
Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trong những khoa có qui mô lớn trong trường và có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, miền Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực Đông Nam Á.
Khoa có chuyên ngành đào tao, nghiên cứu khoa học chuyên sâu là sự kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ ứng dụng trong thiết kế, sản xuất sản phẩm, xây dựng công trình với nghệ thuật tổ chức không gian kiến trúc đô thị và nghệ thuật trang trí.
Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các chuẩn nghề nghiệp quốc gia: Kiến trúc sư, Kỹ sư cho các chuyên ngành: Kiến trúc - Kỹ nghệ gỗ - Kỹ thuật xây dựng - Quy hoạch vùng và đô thị - Quản lý đô thị.

2. Tầm nhìn
Theo tầm nhìn của nhà trường đến năm 2030, khoa sẽ trở thành trường đào tạo kiến trúc với đa chuyên ngành, có ứng dụng các khoa học kỹ thuật công nghệ thông minh phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành, cả nước và trên thế giới.

3. Triết lý giáo dục
Thực hiện theo triết lý giáo dục của nhà trường khoa luôn theo đuổi các giá trị: “Học tập trải nghiệm - Thực nghiệm ứng dụng - Luôn luôn sáng tạo - Phục vụ cộng đồng
Với nguồn nhân lực giảng viên trẻ trung, giàu năng lượng, tâm huyết với nghề và đặc biệt là những nhà huấn luyện giỏi được đào tạo trong và ngoài nước tại các trường danh tiếng. Luôn tạo môi trường trải nghiệm cho việc cộng tác thực nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ đời sống hàng ngày với các đơn vị, công ty trong lĩnh vực chuyên môn.
Luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có chuyên ngành đào tạo. Tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo để sinh viên khi ra trường được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc trong môi trường lao động chuyên nghiệp.
Bảo đảm chương trình đào tạo luôn được cập nhật thường xuyên trên cơ sở tham khảo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận; Tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học ở các nước phát triển và dựa trên cơ sở ưu tiên trong tập trung trau dồi tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc thực tế.
Luôn tạo môi trường văn hoá học tập là song song với đào tạo kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp là trao dồi kỹ năng phục vụ xã hội cho người học có ý thức vì sự phát triển cộng đồng, có ý thức an toàn nghề nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

 
Khoa Kiến trúc. TDMU