KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Giải thưởng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam năm 2018

Ngày đăng: 28/05/2020 11:18 | Xem: 808

 
Thông tin giải thưởng   : Đồ án xuất sắc chuyên ngành Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2018
Giải thưởng                    : Giải khuyến khích      
Giảng viên hướng dẫn  : ThS. KTS. Phạm Việt Quang
Sinh viên thực hiện       :  Nguyễn Đoàn Hữu Nhân - Sinh viên lớp D13QH
Tên đề tài                        : Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái Phong ĐiềnBằng khen tặng cho giảng viên hướng dẫnBằng khen tặng cho sinh viên thực hiện