KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lĩnh vực phương pháp giảng dạy

Ngày đăng: 12/07/2017 23:01 | Xem: 1620
+ Áp dụng CDIO góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành xây dựng tại trường đại học Thủ Dầu Một - Lê Anh Vân (abstract)
+ NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - Nguyễn Hải Linh (abstract)
+ XÂY DỰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT (CRORING RUBRIC) CHO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG - Trần Minh Phụng (abstract)