KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần XII năm 2020

Vừa qua sinh viên khoa Kiến trúc đã có chuyến giao lưu, học hỏi và trao đổi sôi nổi giữa các Kiến trúc sư và sinh viên, giữa thầy và trò đến từ các trường đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước tại sự kiện Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần XII

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN