KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Giải thưởng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 28/05/2020 12:29 | Xem: 496

Thông tin gii thưởng   : Đồ án xuất sắc chuyên ngành Quản lý đô thị năm 2019
Giải thưởng                    : Giải khuyến khích
Ging viên hướng dn  : ThS. KTS. Hoàng Anh
Sinh viên thc hin       : Nguyễn Ngọc Khánh Tuyền - Sinh viên lớp D14QLDT
Tên đ tài                        : Vai trò của chính quyền địa phương trong quy hoạch xây dựng (nghiên cứu cụ thể vai trò của UBND phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)Bằng khen tặng cho giảng viên hướng dẫnBằng khen tặng cho sinh viên thực hiện


Thông tin gii thưởng   : Đồ án xuất sắc chuyên ngành Quy hoạch đô thị năm 2019
Giải thưởng                    : Giải khuyến khích
Ging viên hướng dn  : ThS. KTS. Hoàng Huy Thịnh
Sinh viên thc hin       : Lê Viết Điềm - Sinh viên lớp D14QH
Tên đ tài                        : Thiết kế đô thị khu vực chợ Thủ Dầu Một, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Bằng khen tặng cho sinh viên thực hiện