KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Giải thưởng Loa Thành năm 2019

Ngày đăng: 28/05/2020 12:47 | Xem: 679

Thông tin gii thưởng   : Giải thưởng Loa Thành năm 2019
Giải thưởng                    : Giải hội đồng
Ging viên hướng dn  : ThS. KTS. Hoàng Huy Thịnh
Sinh viên thc hin       : Nguyễn Thị Huỳnh Như - Sinh viên lớp D14QH
Tên đ tài                        : Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu, đoạn qua phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngGiải thưởng Loa Thành năm 2019 tặng cho giảng viên hướng dẫn
Giấy khen của trường đại học Thủ Dầu Một tặng cho giảng viên hướng dẫn

 Giải thưởng Loa Thành năm 2019 tặng cho sinh viên thực hiện
Sản phẩm được đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín

 
Thông tin gii thưởng   : Giải thưởng Loa Thành năm 2019
Giải thưởng                    : Giải hội đồng
Ging viên hướng dn  : ThS. KTS. Huỳnh Kim Pháp
Sinh viên thc hin       : Nguyễn Thúy Hằng
Tên đ tài                        : Thiết kế đô thị khu vực chợ nổi Cái Răng, Cần ThơGiải thưởng Loa Thành năm 2019 tặng cho giảng viên hướng dẫn