KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lĩnh vực cầu - đường

Ngày đăng: 12/07/2017 23:18 | Xem: 1781
+ GIẢM LÚN  ĐƯỜNG ĐẦU CẦU BẰNG MỐ MỞ RỘNG CÓ BẢN GIẢM TẢI TOÀN KHỐI - Trần Minh Phụng (abstract)
+ Tính toán chiều sâu vệt lún bánh xe của mặt đường bê tông nhựa bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (abstract)
+ Tính toán mô phỏng nhiệt độ mặt đườngbằng phương pháp số- Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (abstract)