KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Giảng viên Khoa Kiến trúc đạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X

Ngày đăng: 02/12/2023 09:52 | Xem: 379
Sáng ngày 01/12/2023, tại Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2022-2023 đã tổ chức lê tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2022-2023 và phát ddppngj Hội thi lần thứ XI năm 2024-2025.

Khoa Kiến trúc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2022-2023 với đề tài "Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao HSC sử dụng phụ gia kết hợp Nano SiO2 và tro bay khu vực miền Nam" của nhóm tác giả TS. Trần Hữu Bằng, ThS. Võ Thanh Hùng, ThS. Lê Thành Trung, ThS. Phú Thị Tuyết Nga. Đề tài của nhóm tác giả đã đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2022-2023.


Nhóm tác giả nhận giấy khen từ Ban tổ chức Hội thi