KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

DANH SÁCH HOÃN KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 02 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 18/01/2018 10:41 | Xem: 688
Khoa Kiến trúc Xây dựng xin thông báo về danh sách sinh viên hoãn kiểm tra kết thúc học phần các lớp hệ chính quy đợt 2 năm học 2017 -2018. Cụ thể xem tại đây