KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo từ quản trị website Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật

Ngày đăng: 12/11/2018 18:49 | Xem: 707
Ban quản trị website xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật về một số nội dung liên quan đến cơ chế tiếp nhận và đăng tải thông tin trên website của Khoa trong thời gian tới như sau:
1. Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận quản lý trong bộ máy hành chính của Khoa
2. Tiếp nhận thông tin từ cán bộ, giảng viên trong Khoa
3. Yêu cầu thông tin:
- Công văn tiếp nhận từ các cấp quản lý của nhà trường: File scan đúng với bản gốc.
- Văn bản thông báo hành chính của khoa: File word, excel hoặc pdf.
- Các bản tin về hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào: Nội dung bài viết, hình ảnh có chú thích.
- Các tài liệu phục vụ Dạy - Học: Tài liệu đã được thẩm định bởi các tổ chức có thẩm quyền.
4. Địa chỉ nhận tin: webkientructdm@gmail.com
 
Quản trị website: Nguyễn Đình Kỳ