KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày đăng: 06/11/2017 14:10 | Xem: 779
Khoa Kiến trúc - Xây dựng xin thông báo đến các bạn sinh viên về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 cụ thể như file đính kèm